• Slider 1

E-mailcoaching

Binnen een week weer een helder zicht op wie je bent en wat je wilt

Online coaching of e-mailcoaching, de methodiek om snel en diepgaand uit te vinden waar je staat en wat je richting is. Of het om privé- of werk gerelateerde zaken gaat, om dat wat je graag zou willen of relaties die je wilt onderzoeken. Een kort en intensief proces waarbij je iedere dag een tijdje geconcentreerd schrijft naar aanleiding van vragen die alleen over jou gaan.

Praktisch gezien:

 • Mindful Analysis verloopt geheel via internet, via email
 • Je kunt meteen beginnen, er zijn geen wachttijden
 • De Mindful Analyst is een hoogopgeleide professional

Mindful Analysis kan ingezet worden in een oneindig breed scala van onderwerpen, alles wat in het volwassen leven van een mens aan de orde kan komen. Denk daarbij aan:

 • depressie
 • angst
 • burnout
 • rouwverwerking
 • loopbaanontwikkeling
 • zingevingsvragen
 • communicatie en relaties
 • gezondheid en diverse psychische klachten

Hannie E-mailcoaching

Hoe kun je uitsluitend via internet goede en zorgvuldige geestelijke hulpverlening verzorgen?

Als gevolg van de komst van internet schrijven we meer dan ooit. Daarnaast is in vele onderzoeken aangetoond dat schrijven een helende werking heeft. Het ordent, structureert en analyseert en heeft een rustgevende werking.

Schrijven via internet, via email met name, kan goed ingezet worden voor het op gang brengen van bepaalde psychische processen. Doordat de hulpverlener er niet is, kan de aandacht van jou volledig op jezelf gericht blijven. Vanuit deze gedachte is de praktijk van Mindful Analysis ontstaan: hulpverlening via email.

Wat is een effectief alternatief voor de gecompliceerde, bureaucratische geestelijke hulpverlening van dit moment?

In het reguliere face to face werk gaat er veel aandacht en tijd zitten in administratie, wachten, lijsten invullen, diagnostisering en ingewikkelde geldstromen. Ook de opleiding en achtergrond van de hulpverlener bepaalt in belangrijke mate hoe de cliënt te werk zal gaan, wat er aan de orde komt en op welke manier hiermee wordt omgegaan. Internet maakt het mogelijk om dit alles te doen verdwijnen waardoor er ruimte ontstaat voor het eigen, individuele verhaal van jou, je eigen mechanismen, je eigen manier van zelfonderzoek en ook je eigen oplossingen.

Wat maakt internet mogelijk dat eerder nog niet kon als het gaat om geestelijke hulpverlening?

Via internet kun je contact hebben wanneer dat uitkomt, en dat kan dus ook vaker zijn dat in het reguliere face to face werk. Daarbij komt nog dat veel afleiding wegvalt: dat van de ander, de andere omgeving, de tikkende klok.

Je kunt je aandacht volledig op jezelf richten en met de juiste vragen en opdrachten kan er een geconcentreerd zelfonderzoek plaatsvinden. Als je dit allemaal vastlegt op je eigen manier in geschreven taal, verbind je jezelf met je eigen woorden. Dat werkt versterkend en geeft je -vanuit een grote mate van onafhankelijkheid- energie om daadwerkelijk tot actie over te gaan.

Hoe werkt Mindful Analysis in de praktijk?

Je stuurt een eerste bericht via een contactformulier waarna een korte emailwisseling volgt over kosten, het traject, wanneer te starten en wat er verder nog ter sprake kan komen. Het Mindful Analysis-traject duurt een week, vijf tot zeven dagen, waarin je dagelijks schrijft over jezelf en wat er speelt aan de hand van vragen. Dit verloopt volgens een vierfasenstructuur:

In deze fase beschrijf je je huidige situatie. Na een eerste tekst volgen er een aantal vragen waardoor het schrijfproces over wat er nu aan de orde is op gang komt. Dit kan overal over gaan: gebeurtenissen, gedachten, toestanden, toekomstverwachtingen, wat dan ook. Het gaat erom dat je beschrijft wat zich op dit moment in jezelf afspeelt. Het is een verkennende fase.

Je bent tot rust gekomen en hebt een pas op de plaats gemaakt door het hier & nu te beschrijven. Nu wordt onderzocht hoe het zo gekomen is, wat zijn de oorzaken en aanleidingen van deze situatie. Wat is eraan voorafgegaan en waar komen bepaalde gedachten en patronen vandaan? Het is een therapeutische fase waarin ruimte is voor gevoelens, emoties en verwerking daarvan. Je legt verbanden, ziet verklaringen en doet diepe inzichten over jezelf en belangrijke anderen op.

Na de diepgaande tweede fase is er nu ruimte om mogelijkheden voor de toekomst te gaan exploreren. Wat kun je, met de opgedane zelfkennis en inzichten, nu zoal gaan doen om verandering in de situatie te brengen? Dit is een experimentele fase waarbij je samen met de Mindful Analyst kijkt naar wat er zoal mogelijk is, zonder dat dit ergens toe verplicht. Het is een vrije fase.

Nu is het tijd voor een concreet plan. Wat ga je de komende tijd doen, als gerichte actie om de situatie te veranderen? Of om deze gewoon te laten zijn wat die is, want dat kan natuurlijk ook. In deze fase wordt er door de Mindful Analyst meer gecoacht: wat zijn de doelen, wat zijn de plannen? Je maakt een afsluitend document en legt jezelf daarmee vast. Dit kan een ondernemingsplan zijn, een brief, een samenvatting of een andersoortig voornemen. Al naar gelang er in je traject aan de orde is geweest.

Bij wat voor soort issues is Mindful Analysis de afgelopen tien jaar een succesvolle methodiek gebleken?

 • Ik ben erg onzeker over mijn toekomst
 • Mijn relatie is problematisch
 • Ik zou voor mezelf willen beginnen, maar veel houdt me tegen
 • Ik leid niet het leven wat ik wil
 • Er is veel in mijn leven gebeurd waar ik nog steeds last van heb
 • Ik ben vaak bang en onrustig
 • Mijn gedachten jagen door mijn hoofd en daar kan ik niets aan doen
 • Blijf ik het werk doen wat ik doe?
 • Ik heb een geheim leven en dat zit me dwars
 • Ik wil uitvinden wat mijn richting is, ben vastgelopen
 • Hoe kan ik me op mijn werk beter profileren en beter communiceren?

Waar komt Mindful Analysis vandaan?

Drs. Mirjam Windrich is de grondlegster van deze methodiek. Zij studeerde Nederlandse taal en letterkunde en deel wijsbegeerte, psychologie en geestelijke verzorging. Als coach en psychosociaal therapeut begeleidt ze individuen en verzorgt ze workshops, cursussen en opleidingen Mindful Analysis. De methodiek is gebaseerd op psychotherapeutische en wijsgerige principes, geestelijke begeleiding en taalfilosofie (www.mindfulanalysis.nl).

Tarieven: traject van vijf dagen: € 295,- inclusief btw


Hannie Warmelink
Re-spect coaching

 • Afspraak op korte termijn
 • Brede kennis en ervaring
 • Bekwaam en betrouwbaar
 • Vrijblijvend kennis maken

Contact stel je vraag?


  Volg ons op socialmedia

  Logo Nobco

  BEL DIRECT